AVG Privacy verklaring

MHTC Metallurgie  gevestigd aan T de Smethstraat 11 ,5751MS Deurne:

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

https://www.mijnpolijstsshop.nl

MHTC metallurgie  ,T de Smethstraat 11 ,5751MS Deurne(NL) telf: 0493351086

MH Haafkens is de Functionaris Gegevensbescherming van MHTC Metallurgie Hij/zij is te bereiken via:info@mhtc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

MHTC Metallurgie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mhtc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

MHTC Metallurgie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

MHTC Metallurgie  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht   zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

MHTC Metallurgie  slaat geen persoonsgevens op in een database van onze shop, zodat cliënten niet meermalig kunnen bestellen na b.v. inloggen op de shop en bestellingen dus eenmalig zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MHTC Metallurgie neemt  niet  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MHTC Metallurgie ) tussen zit. MHTC Metallurgie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microft Windowscomputer  met een office tekstverwerker voor de facturatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

MHTC Metallurgie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturatie: met naam en adres van klant: Bewaartermijn: wettelijk 7 jaar in verband met Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

MHTC Metallurgie verstrekt geen persoongegevens  aan derden ,maar alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MHTC Metallurgie gebruikt  cookies of vergelijkbare technieken noodzakelijk voor het functioneren van zijn shop.

MHTC Metallurgie detecteerd standaard geen IP adressen van bezoekers en slaat die ook niet op.

Wij  maken wel gebruik van  google analytics, om interessen voor producten van bezoekers te kunnen volgen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MHTC Metallurgie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mhtc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

MHTC Metallurgie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MHTC Metallurgie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mhtc.nl

© 2015 - 2024 MIjnpolijstshop.nl alles voor het Polijsten van metaal plastic kunststof acryl hout marmer lak | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel